Societaţi în comandită şi în nume colectiv (SIC şi SNC)
Fiecare dintre noi consideră că cel mai important lucru la un pom îl reprezintă fructul, însă, de fapt, acesta este sămânţa.

(F.W.Nietzche)

Societaţi în comandită şi în nume colectiv (SIC şi SNC)

„SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ SIMPLĂ“

Societatea în comandită simplă reprezintă forma de societate comercială constituită prin asocierea pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii profitului şi în care răspund pentru obligaţiile sociale după caz, nelimitat şi solidar sau în limita aportului lor.

Nu există restricţii în privinţa limitei minime a capitalului social. Capitalul social va fi fixat de către asociaţi în funcţie de necesităţile pentru realizarea obiectivului societăţii, legea neprecizând un plafon minim al capitalului social subscris sau al celui vărsat.

Societatea în comandită simplă necesită cel puţin 2 asociaţi: comanditarul şi comanditatul. Comanditarii contribuie iar comanditaţii contribuie cu munca şi priceperea lor.

Asociatul comanditat răspunde nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Acesta poate avea calitatea de administrator şi se ocupa de administrarea şi gestionarea societăţii.

Asociatul comanditar răspunde numai pana la concurenţa capitalului social subscris, nu poate indeplini funcţia de administrator dar poate delibera şi decide in societate. Comanditarii participă la beneficii nu şi la conducerea firmei.

Firma unei societati in comandita simpla trebuie sa cuprinda numele a cel putin unuia dintre asociatii comanditati, cu mentiunea "societate in comandita", scrisa in intregime.


„SOCIETATEA ÎN COMANDITĂ PE ACŢIUNI“

Societatea în comandită pe acţiuni reprezintă forma de societate comercială constituită prin asocierea mai multor persoane, care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuiţii, reprezentate prin acţiuni, în vederea desfaşurării unei activităţi comerciale pentru realizarea unor beneficii şi împărţirea lor, şi care răspund pentru obligaţiile sociale nelimitat şi solidar, în cazul asociaţilor comanditaţi, şi numai în limita aportului lor, în cazul asociaţilor comanditari.

Capitalul social al societăţii în comandită nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei a 25.000 euro.

Societatea în comandită se poate constitui prin :

  1. Aporturile a cel puţin 2 acţionari pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale, în vederea împărţirii profitului şi care răspund pentru obligaţiile sociale în limita aportului lor.
  2. Subscripţie publică care presupune o ofertă de subcriere adresată oricărei persoane care dispune să îi investească prin cumpărarea de acţiuni.

Administrarea societăţii poate fi făcută doar de asociaţii comanditanţi. Pentru aceştia răspunderea e nelimitată, comanditarii fiind obligaţi numai la plata acţiunilor.


„SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV“

Societatea în nume colectiv reprezintă forma de societate comercială, constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri, pentru a desfăşura o activitate comercială, în scopul împărţirii profitului rezultat şi în scopul împărţirii profitului rezultat şi în care asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale.

Nu există restricţii în privinţa limitei minime a capitalului social. Capitalul social va fi fixat de către asociaţi în funcţie de necesităţile pentru realizarea obiectivului societăţii, legea neprecizând un plafon minim al capitalului social subscris sau al celui vărsat.

Asociaţii, în cazul societăţii în nume colectiv, răspund nelimitat, în caz de faliment, în momentul în care capitalul social nu poate acoperi datoriile societăţii, se trece la vânzarea activelor personale ale asociaţilor.

Omniasig Vienna Insurance Group a încheiat anul trecut cu pierderi de 217,04 milioane de lei

Omniasig Vienna Insurance Group a încheiat anul trecut cu pierderi de 217,04 milioane de lei, în scădere cu 4,9% faţă de 2012, iar afacerile au coborât cu 14,2%, la 881,1 milioane de l ...

AM POSDRU anunta inchiderea sistemului ActionWeb in vederea efectuarii unor operatiuni de actualizare

AM POSDRU anunta inchiderea sistemului ActionWeb in vederea efectuarii unor operatiuni de actualizare.
Sistemul ActionWeb nu va fi operational in perioada 22.10.2012 ora 16.00 - 24.10.2012 ...