Fonduri Guvernamentale
Un proiect este complet atunci când începe să muncească el pentru tine, în loc să munceşti tu pentru el.

(S. Allen)

Fonduri Guvernamentale

Fondurile guvernamentale sunt finantate de la bugetul de stat si sunt gestionate de 13 Oficii Teritoriale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si se adreseaza microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii definite conform Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si societatilor cooperative organizate in baza Legii nr. 1/2005.

Programele ii vizeaza in principal pe agentii economici care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata, producerea si comercializarea produselor care pastreaza specificul executiei manuale si artizanat, celor care au reinvestit profitul brut in anul 2008, celor care doresc sa isi instruiasca personalul precum si femeilor manager din sectorul IMM si nu in ultimul rand tinerilor care vor sa inceapa o afacere.

Schema de ajutor de minimis ( fonduri guvernamentale ) îşi propune atragerea de forţă de muncă din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, susţinerea meseriaşilor din zonele rurale şi din micile localităţi, sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în orice domeniu de activitate, cu excepţia celor prevăzute în art. 2 din Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 în aplicarea articolelor 87 şi 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis, pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.

Ajutorul de stat se acordă sub forma de fonduri guvernamentale nerambursabile de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.


PRINCIPALELE PROGRAME GUVERNAMENTALE

Programul anual privind dezvoltarea si modernizarea activitatilor de comercializare
FONDURI ANIMMC SE LANSEAZA ANUAL IN LUNA IUNIE
Obiectiv strategic: Programul este destinat stimularii si incurajarii dezvoltarii IMM-urilor, prin intarirea capacitatii agentilor economici si promovarea produselor si serviciilor cat si modernizarea agentilor economici la nivelul impus de standarderele Uniunii Europene.
Conditii de eligibilitate:
 • IMM-urile care au cel putin 1 an fiscal de la infintare,
 • Nu au datorii catre bugetul de stat
 • Inregistreaza cel putin profit din exploatare la sfarsitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finantare
Sprijinul financiar: Sprijinul financiar este de maxim 100.000 lei pentru o societate aplicanta, dupa cum urmeaza:
 • Microintreprinderi - 80% din valoarea investitiei propuse prin proiect
 • Intreprinderi mici - 70% din valoarea investitiei propuse prin proiect
 • Intreprinderi mijlocii - 60% din valoarea investitiei propuse prin proiect
Cheltuieli eligibile :
 • Achizitia de sisteme IT
 • Case de marcat, cititor de coduri de bare, cantare
 • Echipamente tehnologice
 • Motostivuitor
 • Marci, brevete, licente
 • Mobilier
 • Mijloace de transport marfa
 • Certificari de calitate ISO, site de prezentare, cursuri de pregatire
 • Promovare online si cheltuieli de consultanta

Stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
FONDURI ANIMMC SE LANSEAZA ANUAL
Obiectiv strategic: Programul este cunoscut sub numele de 10000 Euro pentru Tinerii Antreprenori si vizeaza dezvoltarea activitatilor antrepenoriale in randul tinerilor.
Conditii de eligibilitate:
 • Persoanele care nu au implinit, pana in momentul depunerii cererii de finantare, varsta de 35 de ani, iar pana in prezent, nu au fost actionari sau asociati intr-o firma.
 • Firma trebuie sa aiba statut de SRL-D (debutant), existand o serie de avantaje precum: scutirea in integralitate de la taxele de infiintare a firmei, scutirea de la plata de asigurari sociale pentru cel mult 4 salariati angajati permanent.
Sprijinul financiar: Alocatia financiara nerambursabila este de maxim 10.000 de Euro.
 • Pt cofinantarea beneficiarului in situatia in care se opteaza pentru un credit bancar se acorda o garantare cu 80% din credit, prin FNGCIMM
 • AFN-ul oferit de stat este de 50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, 50% fiind suportate de firma sau prin credit bancar.
Cheltuieli eligibile :
 • Investitii in imobile
 • Birotica
 • Echipamente tehnologice
 • Cheltuieli de intretinere, utilitati
 • Cheltuieli administrative si de promovare
 • Cheltuieli cu consultanta

Ajutor de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii în baza H.G. nr. 1164/2007
FONDURI ANIMMC SE LANSEAZA ANUAL
Obiectiv strategic: Schema de ajutor de minimis îşi propune atragerea de forţă de muncă din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, susţinerea meseriaşilor din zonele rurale şi din micile localităţi, sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii care activează în orice domeniu de activitate (cu anumite exceptii), pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.
Conditii de eligibilitate:
 • IMM-uri care au cel putin 1 an fiscal de activitate
 • Nu au datorii catre bugetul de stat si bugetul local
 • Inregistreaza cel putin profit din exploatare la sfarsitul anului fiscal anterior
Sprijinul financiar: Suma maxima acordata este de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru sectorul de transport rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.
 • Suma este 100% nerambursabila
Cheltuieli eligibile :
 • Construcţii cu scop industrial sau turistic, destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
 • Echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • Mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii
 • Intreprinderii;
 • Mobilier şi aparatură birotică
 • Brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi/ active similare

Ajutor de stat in baza H.G. 1680/2008 pentru asigurarea dezvoltării economice durabile
FONDURI ANIMMC SE LANSEAZA ANUAL
Obiectiv strategic: Programul prevede acordarea de ajutoare de stat regionale pentru investitii, in aproape toate domeniile de activitate, firmelor care intentioneaza sa faca investitii in Romania.
Conditii de eligibilitate:
 • IMM-uri care au cel putin 1 an fiscal de activitate
 • Nu au datorii catre bugetul de stat si bugetul local
 • Inregistreaza profit la sfarsitul anului fiscal anterior depunerii cererii de finantare
Sprijinul financiar: Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor care:
 • Realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 5 şi 10 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 50 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • Realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 10 şi 20 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • Realizează o investiţie iniţială cu o valoare care se încadrează între 20 şi 30 milioane euro, inclusiv, echivalent în lei, şi creează minim 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale;
 • Realizează o investiţie iniţială cu o valoare care depăşeşte 30 milioane euro, echivalent în lei, şi creează minim 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investiţiei iniţiale.
Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil este de 50% (40% pentru Bucuresti si regiunea Ilfov) din valoarea eligibila a proiectului.
Cheltuieli eligibile :
 • Construcții cu scop industrial / turistic / medical, destinate realizării activității pentru care s-a solicitat finanțare
 • Echipamente tehnologice - mașini, utilaje și instalații de lucru
 • Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare;
 • Mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii
 • Mobilier şi aparatură birotică

Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale – Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
FONDURI ANIMMC SE LANSEAZA ANUAL
Obiectiv strategic: Programul vizeaza acordarea unui ajutor financiar nerambursabil in vederea asigurarii competitivitatii intreprinderilor din sectorul productiv pe piata europeana.
Conditii de eligibilitate:
 • Operatori economici ((microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si mari) cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform codurilor CAEN 1310-3320, sau/şi recuperarea materialelor, conform codurilor CAEN 3831-3832 inclusiv
 • Sa fie pe profit la sfarsitul anului precedent
 • Sa nu aiba datorii la bugetul local si de stat
Sprijinul financiar: Suma maximă totală acordată este de 200.000 de euro, pentru un interval de până la 3 ani fiscali.
 • Suma minimă acordata pentru un proiect este de 5.000 euro.
 • Finanţarea proiectelor în cadrul Programului se face după cum urmează:
  • Ajutor nerambursabil 50% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor
Cheltuieli eligibile :
 • Implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001 şi ISO TS 16949:2004)
 • Implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2005)
 • Schema de management şi audit EMAS (conformarea cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, Respectiv Regulamentul CE nr. 761/2001, Ordinul MAPAM nr. 50/2004 şi Ordinul MMGA nr. 1018/2006 cu modificările şi completările ulterioare
 • Implementarea şi certificarea sistemelor de management al sanătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi igienă alimentară, a sistemelor de management al siguranţei şi securităţii informaţiei (SMSSI) s.a. (conformarea cu SR OHSAS 18001:2008, SA 8000, ISO CEI seria 27000)
 • Dotările specifice necesare conformarii cu prevederile standardelor dupa cum urmeaza:
  • Reabilitarea instalaţiei electrice de iluminat în spaţiile existente
  • Asigurarea ventilaţiei în spaţiile existente
  • Asigurarea temperaturii optime în spaţiile existente
  • Amenajarea de încăperi şi zone pentru odihnă şi servirea mesei
  • Amenajare vestiare
  • Amenajare/modernizare grupuri sanitare
  • Amenajarea de încăperi pentru acordarea primului ajutor (cabinet medical, cu personal medical angajat)
  • Lucrători cu dizabilităţi
  • Asigurarea condiţiilor ergonomice la locurile de muncă
  • Amenajare şi dotare sală de instruire
 • Certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse
 • Asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 • Efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare/dezvoltare/viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată
 • organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale

Persoanele interesate pot trimite propuneri de modificare a proiectului noii legi a insolvenţei

Ministerul Justiţiei (MJ) anunţă persoanele interesate să transmită propuneri de modificare sau observaţii referitoare la proiectul noii legi a insolvenţei, lansat în dezbatere publi ...

ASF a solutionat in favoarea consumatorilor doua treimi din plangerile inregistrate anul trecut

Cea mai mare parte a petitiilor inregistrate de ASF in 2013 se refera la politele RCA si Carte Verde, respectiv aproape 10.000, dintr-un total de circa 13.500 de petitii formulate in mod uni ...